T.A. ACTIVITIES

Insper

Econometrics I Ph.D. (Fall 2020) 

T.A. Notes (part I & part II)

T.A. Exercises Econometrics

Asset Pricing (Spring 2021) 

T.A. Exercises Asset 

Fecap

Statistics II B.A. (2018/2019)